SicilianB22

Kuhn, Gerhard (1927)
John, Volkmar (1611)

Frankfurt Ch A 2017 (1.32)
Ffm-Höchst, BiKuZ, 2018


1. e4 c5 2. c3 d5 3. exd5 Dxd5 4. d4 Sf6 5. Sf3 Lg4 6. dxc5 Dxc5 7. Sa3 e6 8. Le3 Dd5 9. Da4+ Sc6 10. Sb5 Tc8 11. Sxa7 Ta8 12. Td1 De4 13. Dxe4 Sxe4 14. Lb5 Sd6 15. a3 Lxf3 16. gxf3 Sxb5 17. Sxb5 Tc8 18. Ke2 Le7 19. Thg1 g6 20. Sd6+ Lxd6 21. Txd6 Ke7 22. Tgd1 Thd8 23. Txd8 Txd8 24. Txd8 Kxd8 25. a4 Kd7 26. b4 Kd6 27. c4 Sxb4 28. Kd2 Sc6 29. f4 Se7 30. Kd3 Sf5 31. Lc1 h5 32. La3+ Kd7 33. Lb4 Sh4 34. Ke3 Sf5+ 35. Ke4 Sh4 36. h3 Sf5 37. Ke5 Sh4 38. Ke4 1/2-1/2