EnglishA22

Sommer, Alexander
Pishnograev, Ilya

ch Frankfurt B (6.2)
Frankfurt, 2022


1. c4 e5 2. Sc3 Sf6 3. g3 Le7 4. Lg2 O-O 5. Sf3 b6 6. O-O Sc6 7. a3 Lb7 8. Sxe5 Sxe5 9. Lxb7 Tb8 10. b3 Txb7 11. d4 Sg6 12. e4 d6 13. Df3 Tb8 14. Le3 Dc8 15. e5 Sg4 0-1